MUDr. Martin RADVAN

Vzdělání

 • GMUDr. Martin RADVANymnázium Slovanské nám. 7, Brno,s rozšířenou výukou cizích jazyků 1995-1999
 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství 1999-2005
 • Společný interní kmen – test 2007
 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, vnitřní lékařství, postgrad. studium od 2007

Praxe

 • Interní odd. Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2, Třebíč, lékař, od r. 2005 dosud

Jazykové znalosti

 • Angličtina, němčina

Stáže

 • Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 05/2008, Nemocnice na Homolce, Praha, 01/2009 – transtorakální echokardiografie
 • Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno, I. IKK 12/2009-01/2010, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno 10/2011
 • Člen České internistické společnosti, člen České kardiologické společnosti

Vybrané publikace

 • Radvan M, Štumar J. Otrava rodenticidy v klinické praxi. Konference mladých lékařů, Brno, Sv. Anna, 2006.
 • Radvan M. Štumar J. Poisoning by Anticoagulant Rodenticides in Clinical Practise, Scripta Medica, 2006; 79 (5-6): 298 /abstrakt/
 • Svoboda P, Kantorová I, Scheer P, Radvanová J, Radvan M. Procalcitonin and Timing of Re-surgery. 16th World Congress of the International Associations of Surgeons and Gastroenterologist, Hepato-Gastroenterology, 2006; 53:110
 • Svoboda P, Kantorová I, Radvanová J, Radvan M. Combination Therapy (Mycograb+L- Amphotericine B) Improved Outcome of Invasive Candidiasis. 16th World Congress of the International Associations of Surgeons and Gastroenterologist, Hepato-Gastroenterology, 2006; 53:116
 • Svoboda P, Kantorová I, Scheer P, Radvanová J, Radvan M. What is the New in the Treatment of Severe Sepsis? 14th International Postgraduate Course of the International Associations of Surgeons and Gastroenterologist, Hepato-Gastroenterology, 2006; 53
 • Svoboda P, Kantorová I, Scheer P, Radvanová J, Radvan M. Can Procalcitonin Help Us in Timing of Re-intervention in Septic Patients after Multiple Trauma or Major Surgery? Hepato-Gastroenterology, 2007; 54:359-63
 • Radvan M, Štumar J. Akutní koronární syndromy v nemocnici Třebíč v roce 2007. Sv. Anna 2008, Brno
 • Radvan M, Svoboda P, Radvanová J, Štumar J. Brain Natriuretic Peptide in Decompensation of Liver Cirrhosis in Non-cardiac Patients . Hepato-Gastroenterology, 2009 Jan-Feb;56(89):181-5.
 • Radvan M, Scheer P, Svoboda P. Současný pohled na přínos nových zobrazovacích technik v kardiologii. Veterinářství 2009; 59:270-277.
 • Radvan M, Svoboda P, Scheer P, Štumar J. Diastolická dysfunkce levé komory jako časná známka cirhotické kardiomyopatie? XVII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti v roce 2009 (poster).
 • Radvan M, Svoboda P, Škorpík J, Štumar J, Scheer P. Hyperdynamická cirkulace, dekompenzace jaterní cirhózy a mozkový natriuretický peptid. XVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti v roce 2010 (poster).
 • Škorpík J, Radvan M. Úspěšná trombolýza 85leté polymorbidní pacientky s masivní plicní embolií a volnými emboly v pravostranných srdečních oddílech – kasuistika. XVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti v roce 2010 (sekce mladých kardiologů).

 

Přihlásit se 

Počítadlo přístupů

Dnes: 3
Tento Měsíc: 18
Celkem: 238

 

Informace o našich pracovnících:

                                              MUDr.Jiří Carda

Vzdělání: Gymnázium Třebíč 1979-1983

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství 1983-1989

I.Atestace z Interny 1994,II.atestace z Kardiologie 1997,

Licence pro výkon:Lektor v lékařské praxi pro obor  interní lékařství,Vedoucí lékař-primář pro obor kardiologie,

Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor kardiologie a interní lékařství

Zpecializovaná způsobilost v oboru kardiologie a v oboru vnitřní lékařství

Pravidelná účast  na kardiolog.kongresech v ČR,Evropě i ve světě

Praxe:Interní odd. Nemocnice v Třebíči 1990-2003,vytvoření kardiolog. amb.,

Privátní kardiolog. ambulance od 1.1.2003 dosud,jednatel Kardio s.r.o.

-řada stáží  na I.int.klinice Brno-Pekařská ,na I.int.klince Brno-Bohunice, Kardiolog.klinika IKEM Praha

-člen :České společnosti pro hypertenzi, České kardiologické společnosti,ČLK,Sdružení amb. kardiologů v ČR

Jazyková znalost:Angličtina,Němčina,Ruština

Přednášková činnost: kolem 25 přednášek z kardiologické a interní problematiky


 

                                           MUDr.Bohuslav Carda

Vzdělání: Gymnázium Brno,1949-1953.Lékařská Fakulta MU Brno ,1953-1959

I.atestace z vnitřního lékařství 1964.II.atestace z vnitřního lékařství 1967

Licence pro výkon:Vedoucí lékař-primář pro obor  interní lékařství,Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor  interní lékařství

Zpecializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Praxe:od r. 1959 do důchodu 1996 lékař int.odd.Nemocnice v Třebíči.1967-1985 zástupce prim.int.odd. Nemocnice v Třebíči.1985-1996 prim.int. odd. Nemocnice v Třebíči.Výraznou měrou se zasloužil o rozvoj.int.odd./zasloužil se o vznik JIP,hemodialyzačního odd.,přesun int.odd do nové budovy,vznik kardiolog. amb.,/

Od roku 1966 po 30 let vyučoval předmět vnitřního lékařství na zdravotnické škole.

Od roku 1996 přes 20 let vědeckým sekretářem Spolku lékařů v Třebíči.Od roku 1993 na část. úvazek provozoval privátní int. amb.Od roku 2002 dosud pracuje jako internista ve zdrav. zařízení Kardio s.r.o. na poliklinice Vltavínská.

Jazyková znalost:Angličtina,

Přednášková činnost: 18 odborných přednášek pro lékaře z kardiologické a interní problematiky/ viz Bibliografie vědeckých prací lékařů OÚNZ v Třebíči/II,III,iV díl/


 

                                        Lenka Dokulilová

Vzdělání: všeobecná zdravotní sestra     1992-1996

Pravidelná účast na odborných seminářích

Praxe: Chirurgie RES Fakultní Thomayerova nem. Praha 1997-1999

Studijní pobyt  Londýn Velká Británie                       2000-2001

Interní JIP nemocnice Třebíč                                   2001-2002

KARDIO s.r.o.                                                       2003-dosud

Jazyková znalost: Angličtina,pasivně ruština

Držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní sestra.

 


 

                                         Šárka Dokulilová

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola v Třebíči, obor Všeobecná sestra, ukončeno maturitou v roce 1993
 • Účast na seminářích a školeních pro zdravotní sestry
 • Registrace v programu Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Praxe:

 • 1993 Fakultní dětská nemocnice v Černých Polích, Brno
 • 1994 – 1997 odd. ARO, nemocnice Třebíč
 • 1997 – 1999 práce ošetřovatelky, Linec, Gmunden, Rakousko
 • 1999 – 2002 Chirurgická ambulance, nemocnice Třebíč
 • 2002 – 2006 obchodní zástupce pro farmaceutickou firmu HEXAL
 • 2006 – 2009 MD
 • 2010, 1. 5. Kardiologická ambulance – Kardio s.r.o.

Jazykové znalosti:

 • Státní jazyková škola – německý jazyk, 2004 ukončeno SZZ
 • Anglický jazyk pasivně

 •                               

                                     MUDr.Antonín Heneš 

  -Vzdělání:- Gymnázium Trebíc 1986 - 1990, SDLC Brno 1991-1992,JŠ Universum Brno 1992 - 1993

  -14.11.2003 - Atestace Interna

   

  - 11/02/2007 Licence pro výkon soukromé lékarské praxe, pro výkon funkce lektor v lékarské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitrní lékarství

  -2007 Licence pro výkon soukromé lékarské praxe, pro výkon funkce lektor v lékarské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní Medicína

   

  Praxe:

   - 01.09 - 15.10.2000 OHS Trebíc. Interna datum nástupu od 2001

  - 2003 - zarazení do oboru kardiologie

  - Od .2007 ZZS KV ,nyní jako vedoucí lékar strediska MB. Člen CLK

  Stáže: - 2006 odborná stáž :Echokardiografie,Kardiologické oddelení Nemocnice Na Homolce Praha

  Jazykové znalosti: angličtina,němčina,pasivně francouština

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

     

                                         MUDr. Martin Radvan

   

   

   

   

   

   

  Vzdělání:Gymnázium Slovanské nám. 7, Brno,s rozšířenou výukou cizích jazyků 1995-1999

  Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství 1999-2005

  Společný interní kmen – test 2007

  Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity, vnitřní lékařství, postgrad. studium od 2007

  Praxe: Interní odd. Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 2, Třebíč, lékař, od r. 2005 dosud

  Jazykové znalosti: angličtina,němčina

  Stáže: Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, 05/2008, Nemocnice na Homolce, Praha, 01/2009 – transtorakální echokardiografie

  Fakultní nemocnice U Sv. Anny, Brno, I. IKK 12/2009-01/2010, Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno 10/2011

  -člen České internistické společnosti, člen České kardiologické společnosti

  KONTAKT

  Kardio s.r.o.
  Kaštanová 1143
  Třebíč  67401

  IČO: 282 90 496
  DIČ:CZ-28290496
  IČZ: 79 568 000

  IČP: 79568001 pro 107 (kardiologie)
  IČP: 79568002 pro 101 (interna)

  ORDINACE

  Třebíč  674 01
  Vltavínská 1289
  Kraj: Vysočina

  Telefon: 568 808 336
  Fax:       568 808 336

  NAPIŠTE NÁM

  MAPKA