E-recept

Odeslané žádosti klientů se vyřizují průběžně nejméně  1x týdně.