Náš tým

MUDr. Jiří Carda

Vzdělání

 • Gymnázium Třebíč 1979-1983
 • Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno, obor všeobecné lékařství 1983-1989
 • I. Atestace z Interny 1994, II. atestace z Kardiologie 1997,
 • Licence pro výkon: Lektor v lékařské praxi pro obor interní lékařství, vedoucí lékař-primář pro obor kardiologie,
 • Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor kardiologie a interní lékařství
 • Zpecializovaná způsobilost v oboru kardiologie a v oboru vnitřní lékařství
 • Pravidelná účast  na kardiolog. kongresech v ČR, Evropě i ve světě
Modafinil 100 mg, 200 mg nuova-farmacia.com

Praxe

 • Interní odd. Nemocnice v Třebíči 1990-2003,vytvoření kardiolog. amb.,
 • Privátní kardiolog. ambulance od 1.1.2003 dosud,jednatel Kardio s.r.o.
 • Řada stáží  na I.int.klinice Brno-Pekařská ,na I.int.klince Brno-Bohunice, Kardiolog.klinika IKEM Praha
 • Člen: České společnosti pro hypertenzi, České kardiologické společnosti,ČLK,Sdružení amb. kardiologů v ČR,SAS

Jazyková znalost

 • Angličtina, Němčina, Ruština

přednášková činnost

 • kolem 25 přednášek z kardiologické a interní problematiky
 • Investigátor řady  mezinárodních  multicentrických farmakologických  studií v oboru kardiologie a interny

MUDr. Bohuslav Carda

Vzdělání

 • Gymnázium Brno,1949-1953.Lékařská Fakulta MU Brno ,1953-1959
 • I. atestace z vnitřního lékařství 1964.II. atestace z vnitřního lékařství 1967
 • Licence pro výkon:Vedoucí lékař-primář pro obor  interní lékařství,Osvědčení k výkonu lékařské praxe obor  interní lékařství
 • Zpecializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství

Praxe

 • Od r. 1959 do důchodu 1996 lékař int.odd.Nemocnice v Třebíči.1967-1985 zástupce prim.int.odd. Nemocnice v Třebíči.1985-1996 prim.int. odd. Nemocnice v Třebíči.Výraznou měrou se zasloužil o rozvoj.int.odd./zasloužil se o vznik JIP,hemodialyzačního odd.,přesun int.odd do nové budovy,vznik kardiolog. amb.,/
 • Od roku 1966 po 30 let vyučoval předmět vnitřního lékařství na zdravotnické škole.
 • Od roku 1996 přes 20 let vědeckým sekretářem Spolku lékařů v Třebíči.Od roku 1993 na část. úvazek provozoval privátní int. amb.Od roku 2002 dosud pracuje jako internista ve zdrav. zařízení Kardio s.r.o. na poliklinice Vltavínská

Jazyková znalost

 • Angličtina

přednášková činnost

 • 18 odborných přednášek pro lékaře z kardiologické a interní problematiky/ viz Bibliografie vědeckých prací lékařů OÚNZ v Třebíči/II,III,IV díl/

MUDr. Antonín Heneš

Vzdělání

 • Gymnázium Trebíc 1986 – 1990, SDLC Brno 1991-1992,JŠ Universum Brno 1992 – 1993
 • 14. 11. 2003 – Atestace Interna
 • 11. 02. 2007 Licence pro výkon soukromé lékarské praxe, pro výkon funkce lektor v lékarské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitrní lékarství
 • 2007 Licence pro výkon soukromé lékarské praxe, pro výkon funkce lektor v lékarské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Urgentní Medicína

Praxe

 • 01.09 – 15.10.2000 OHS Trebíc. Interna datum nástupu od 2001
 • 2003 – zarazení do oboru kardiologie
 • Od 2007 ZZS KV, nyní jako vedoucí lékar střediska MB. Člen CLK

Jazyková znalost

 • Angličtina, němčina, pasivně francouzština

Stáže

 • 2006 odborná stáž : Echokardiografie,Kardiologické oddelení Nemocnice Na Homolce Praha

MUDr. Miroslav Jedlička

Vzdělání

 •  

Praxe

 •  

Jazyková znalost

 •  

přednášková činnost

 •  

MUDr. Petra Hejlová

Vzdělání

 •  

Praxe

 •  

Jazyková znalost

 •  

přednášková činnost

 •  

MUDr. Aneta Kuderová

Vzdělání

 •  

Praxe

 •  

Jazyková znalost

 •  

přednášková činnost

 •  

Bc.Lenka Dokulilová

Vzdělání

 • Všeobecná zdravotní sestra 1992-1996
 • Pravidelná účast na odborných seminářích

Praxe

 • Chirurgie RES Fakultní Thomayerova nemocnice Praha 1997-1999
 • Studijní pobyt  Londýn Velká Británie 2000-2001
 • Interní JIP nemocnice Třebíč 2001-2002
 • KARDIO s.r.o. 2003-dosud

Jazyková znalost

 • Angličtina, pasivně ruština

přednášková činnost

 • Držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru zdravotní sestra

Vzdělání

 • Diplomovaná všeobecná sestra 2018-2020

Praxe

 • Při studiu na VOŠ odpracováno 2160 hodin ve
  zdravotnických a sociálních zařízeních
 • Výuka první pomoci na ZŠ

Jazyková znalost

 • Angličtina

přednášková činnost

 • Držitelka osvědčení k výkonu zdravotnického
  povolání bez odborného dohledu v oboru
  zdravotní sestra